Ľudia

Anna Podlesná
Managing Director, konateľka a spolumajiteľka (do marca 2017)
e-mail: podlesna (at) cul­tureshock.sk

Ľubomír Nagy
konateľ a spolumajiteľ
e-mail: nagy (at) cul­tureshock.sk

Rastislav Weber
Chief Technology Officer

Martina Tokarčíková
Account Executive