ANNA PODLESNÁ

images/anna.jpg
Anna má ukončené magisterské štúdium Medzinárodných vzťahov na Univerzite Komenského v Bratislave.

V roku 1998 nastúpila do public relations agentúry Interel (v súčasnosti Seesame), kde ako Account Manager pre klientov komplexne zastrešovala strategické plánovanie a realizáciu komunikačných aktivít.

Neskôr sa presťahovala do Spojených štátov a ako jeden z kľúčových manažérov sa podieľala na organizácii veľtrhu Global Trade Expo 2002. Počas pobytu v Spojených štátoch tiež aktívne pomáhala presídleným utečencom z Bosny pri adaptácii v novej kultúre a poznaní lokálneho systému.

Po návrate na Slovensko Anna pracovala v spoločnosti U. S. Steel Košice ako riaditeľka odboru Public Affairs a tiež ako hovorkyňa spoločnosti.

V roku 2003 založila public relations agentúru A&D Global Business Relations, kde pôsobí ako výkonná riaditeľka.

V novembri 2003 Anna absolvovala mesačný vzdelávací program pre manažérov v Taliansku, na poprednej business univerzite (CUOA) v Altavilla Vicentina. V marci 2005 absolvovala Strategic Management Program, ktorý organizoval The William Davidson Institute, University of Michigan Business School v spolupráci s nadáciou Pontis.

Vo februári 2008 sa na pozvanie Veľvyslanectva Spojených štátov amerických zúčastnila medzinárodného programu pre ženy – podnikateľky pod názvom International Visitors Program, Business Development Issues for Women Business Leaders v Spojených štátoch amerických. V roku 2009 úspešne ukončila Profesionálny certifikát v manažmente na Open University Business School.

Publikovala niekoľko článkov v Connection (oficiálny magazín Americkej obchodnej komory) a v časopise Stratégie, ktorý sa venuje marketingu a reklame. Mala na starosti spracovanie kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 za mesto Prešov a koordiinovala prihlášku na titul Európske hlavné mesto kultúry 2015 za mesto Plzeň. Bola členkou správnej rady Karpatskej nadácie na Slovensku a v súčasnosti pôsobí aj ako programová koordinátorka Nadácie Pontis v Bratislave.