Predbežná on-line registrácia

Zaregistrovaná spoločnosť:
Sídlo spoločnosti:
Meno štatutárneho zástupcu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankový účet:
 
Kontaktná osoba za spoločnosť:
Telefón:
E-mail:


Menný zoznam prihlásených súťažiacich – aktualizácia je možná do xx. septembra 2010 do 16,00 h.

Futbal:

Volejbal:

Nafukovací futbal:

Petang:

Stolný tenis:

Bowling:

captcha