Štartovné

Registrácia do 10. septembra 2010.

Disciplína Počet členov v družstve Cena za družstvo v eur bez DPH do 10. 9. 2010
Futbal 6 180
Nafukovací futbal 7 210
Petang 3 90
Stolný tenis 2 60
Volejbal 6 180
Bowling 6 180

Registrácia do 24. septembra 2010.

Disciplína Počet členov v družstve Cena za družstvo v eur bez DPH do 24. 9. 2010
Futbal 6 198
Nafukovací futbal 7 231
Petang 3 99
Stolný tenis 2 66
Volejbal 6 198
Bowling 6 198