PROFIL

Spoločnosť A&D Global Business Relations je public relations agentúra, ktorá sa špecializuje na priamu realizáciu internej a externej komunikácie, vzdelávacích programou a manažment podujatí. Na Slovensku spoločnosť vznikla v septembri 2003 a za toto obdobie získala viaceré referencie od slovenských a zahraničných spoločností.

Poslanie

Poslaním A&D je pomáhať klientom dosahovať a komunikovať ich ciele na národnej a medzinárodnej úrovni. Pri práci sa orientujeme na konečný výsledok a prínos pre klienta. Úspech našich klientov je aj naším úspechom a referencie nás predávajú ďalej.

Naši klienti

Služby agentúry využívajú klienti, ktorý potrebujú pomôcť s komunikáciou a budovaním vzťahov s vybranými cieľovými skupinami. Pomáhame malým podnikom, priemyselným zónam a parkom, ale aj veľkým korporáciám.

Sme pripravení a kvalifikovaní pomôcť pri komunikácii so zamestnancami, zákazníkmi, médiami, zahraničnými investormi a širokou verejnosťou. Okamžite vieme zareagovať aj v prípade krízovej komunikácie či nečakanej marketingovej príležitosti, keď klient potrebuje poradiť a prakticky pomôcť.

Monitorujeme priemyselné parky a zóny na Slovensku, pripravujeme prieskumy trhu pre zahraničných investorov a realizujeme aj monitoring médií podľa zadaných kľúčových slov a tém.