Interná komunikácia
Poskytujeme konzultačné služby v oblasti internej komunikácie, keďže vhodne zvolený spôsob odovzdávania informácií zamestnancom je cenným nástrojom motivácie ako i posilnenia ich lojality. Zároveň pre klientov pripravujeme interné časopisy, príručky pre zamestnancov, etické kódexy a podieľali sme sa i na príprave rôznych príležitostných publikácií.

  • KRONOSPAN SK
  • Obec Kechnec
  • RWE IT Slovakia
  • Východoslovenská energetika a.s.
  • Slovenergo