Zodpovedné podnikanie a firemná filantropia

Zodpovedné podnikanie nie je výsadou len veľkých firiem. Aj pri našom podnikaní sa snažíme vrátiť časť nášho úspechu späť do komunity, v ktorej žijeme a pracujeme. Po troške, ale pravidelne podporujeme občianske združenie Usmej sa na mňa – www.usmejsanam­na.sk

jozko_tn.jpg
Program Divé maky

„Adoptovali“ sme si rómskeho chlapca v rámci programu Divé maky – www.divemaky.sk.
Jožko Goroľ pochádza z obce Hlinné a krásne kreslí, výborne spieva a dobre sa učí. Okrem výtvarného umenia sa venuje akustickej gitare a spieva v kostolnom zbore. Rodičia sú nezamestnaní, napriek tomu sa snažia svoje 4 deti pozitívne motivovať a podporovať v záujmoch a vzdelávaní.
Jožko vďaka nášmu daru navštevuje Základnú umeleckú školu a zdokonaľuje sa vo výtvarnom umení.
Aktívne pomáhame, resp. sme pomohli pri komunikácii týchto neziskových organizácií a projektov:
  • Karpatská nadácia
  • Divé maky, o.z. a PRO DONUM, o.z.
  • Spoločnosť Kronospan SK v spolupráci s Komunitnou nadáciou Prešov
  • Nadácia Integra – projekt Škola alebo ulica?
  • Nadácia Pontis – IDEAXCHANGE – trhovisko neziskových organizácií
  • Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA
  • Ekumenická rada cirkví SR – projekt Živá voda pre Malawi