NAŠE SLUŽBY

Komunikácia s médiami
 • Budovanie reputácie a povedomia o spoločnosti je kontinuálny proces, ktorý si vyžaduje aj komunikáciu s médiami. Viaceré subjekty majú snahu o aktívnu a otvorenú komunikáciu s novinármi, avšak často nevedia, ako ich správne osloviť.
 • Naša spoločnosť vám pomôže nadviazať vzťahy s kľúčovými novinármi. Pripravíme vás na interviá, pomôžeme s písaním tlačových materiálov, zorganizujeme tlačovú konferenciu a poradíme, ako udržiavať vzťahy s médiami kontinuálne.

Korporatívna komunikácia
 • Komunikácia firmy by mala korešpondovať s firemnou kultúrou. Naši konzultanti vám pomôžu s analýzou spoločnosti a na jej základe spoločne definujeme komunikačnú stratégiu.
 • Skúsenosti máme so zavádzaním firemných hodnôt a špeciálnymi seminármi zameranými na internú a externú komunikáciu.
 • Pre našich klientov píšeme texty pre výročné správy, tvoríme firemné noviny, etické kódexy a ďalšie korporátne materiály.

Tréningy prezentačných a komunikačných schopností; tréningy zamerané na zručnosti v oblasti Public Relations, teambuilding
 • Každá firma potrebuje rozvíjať vzťahy so svojimi zákazníkmi, partnermi a verejnosťou. Výsledný efekt – ako vás jednotlivé cieľové skupiny vnímajú – vo veľkej miere závisí od komunikácie.
 • Spoločnosť A&D Global Business Relations realizuje tréningy komunikačných a prezentačných schopností a tréningy komunikácie s médiami, vrátane krízovej komunikácie. V prípade potreby vieme pripraviť aj kompletný tréning zameraný na zručnosti a schopnosti PR manažéra. Ak je tréning určený pre ucelenú skupinu, dopĺňame ho o outdoor/indoor teambuilding.

Manažment podujatí
 • Ak sa práve rozhodujete o uvedení nového produktu alebo služby, kontaktujte nás! Pomôžeme vám zorganizovať sprievodné podujatie, tlačovú konferenciu či iný happening atraktívnou a zaujímavou formou.
 • Ste firma, ktorá pravidelne organizuje stretnutia so zamestnancami? Nemáte však na to čas, aby ste takéto podujatia organizovali prostredníctvom vašich spolupracovníkov? Ak máte záujem radi vám zorganizujeme firemné stretnutie či posedenie s malým hudobným alebo iným kultúrnym programom.

 • ZABEZPEČÍME PRE VÁS:
 • prípravné práce: návrh, tlač a distribúcia pozvánok, scenáre, moderátorské vstupy;
 • tvorbu kreatívneho návrhu programu a účinkujúcich;
 • vhodný priestor a jeho výzdobu;
 • technickú stránku podujatia (ozvučenie, osvetlenie, pódiová technika, fotografické a video záznamy a iné);
 • catering, ochutnávku vín, whisky, cigár, miešanie koktailov, personál;
 • adrenalínové atrakcie, ohňostroje a pyrotechnické efekty;
 • asistenciu počas celého priebehu podujatia;
 • vyhodnotenie podujatia.

Web manažment
 • Ak nie ste spokojní s doterajšou prezentáciou vašej firmy na internete využite naše služby v oblasti web manažmentu. Vytvoríme vám osobný štýl, ktorý zviditeľníme tou najefektívnejšou dostupnou formou modernej doby.

 • PRIPRAVÍME PRE VÁS:
 • grafický návrh;
 • návrh rozsahu a prehľadnej štruktúry stránky;
 • dynamické prvky;
 • redesign už existujúcich web stránok;
 • kontinuálne spravovanie web stránky;
 • okamžité aktualizácie podľa zadania klienta;
 • analýzu a optimalizáciu web stránky;

Komunikácia s investormi, komunikácia pre priemyselné parky a zóny
 • Budovanie povedomia o priemyselnej lokalite je kontinuálny proces. Slovensko je ešte stále atraktívne pre mnohých zahraničných investorov. Navštívia však len tie priemyselné parky a zóny, ktoré sú známe a investorov zaujmú.
 • Spoločnosť A&D Global Business Relations má bohaté skúsenosti s komunikáciou pre viaceré priemyselné parky a zóny. Pomôcť dokážeme pri príprave cielenej prezentácie, ale aj pri samotných rokovaniach.

Aktivity na podporu komunity; sociálna zodpovednosť firiem
 • Darovať peniaze na charitu nie je až taký veľký problém. Možností je veľmi veľa. Ako však venovať finančné prostriedky tak, aby to bolo v súlade s firemnou stratégiou a kultúrou? Pomôžeme vám definovať ciele a stratégiu podpory neziskových projektov.
 • Chcete vo svojom regióne vyhlásiť grant pre neziskové organizácie? Chcete o svojich donorských aktivitách informovať médiá? Máme bohaté skúsenosti s komunikáciou v oblasti sociálnej zodpovednosti firiem.