Skip to content

Ponuka služieb

Ako to prebieha u nás ?

Dosiahnite nový level podnikania v šiestich krokoch ! 

01.Prvý brief

Prvotné stretnutie. Získavame všetky podstatné informácie o Vás a Vašej konkurencii. Zberajú sa všetky relevantné informačné či grafické dáta Vás alebo v prípade novej spoločnosti, firmy podobného zamerania.

02.Podrobná analýza

Monitorujeme situáciu na trhu, v ktorom sa chcete presadiť. Kontrolujú sa existujúce recenzie, nálady spotrebiteľov, preferencie a relevantné údaje dostupné v online či offline prostredí.

03.Komparácia

Získané dáta sa porovnávajú a vyhodnocujú na základe výskumov z marketingu a psychológie.  Výsledné dáta sa spracovávajú do výslednej koncepcie pre klienta.

04.Prezentácia

Závery našich analýz sú prezentované ako všeobecný fakt vychádzajúci z aktuálnej situácie na trhu a predpokladov ohľadom jeho ďalšieho vývoja. Všeobecné informácie sú doplnené o konkrétne kroky pre konkrétneho klienta s časovým a finančným dohadom.

05.Realizácia

Dohodnuté závery spracovávajú grafici, copywriter a technici našej firmy. Dohodnuté kroky realizujeme osobne v dohodnutom termíne. V tomto smere zabezpečujeme všetko od návrhu až po konečnú realizáciu, t.j. všetky prvky komunikácie navrhneme, spracujeme, vytlačíme, uverejníme a umiestnime.

06.Vyhodnotenie

Vyhodnotenie úspešnosti kampane. Celý schválený projekt sa aktívne vyhodnocuje už v procese. Prebiehajú mierne úpravy, zmeny cieľových skupín a vizuálov komunikácie. Následne sa vyhodnocuje celková úspešnosť s odporúčaním na ďalšie kroky, ktoré môžu ale nemusia ostať čisto v réžií klienta.

Naše služby:

Komunikácias médiami

 • Budovanie reputácie a povedomia o spoločnosti je kontinuálny proces, ktorý si vyžaduje aj komunikáciu s médiami. Viaceré subjekty majú snahu o aktívnu a otvorenú komunikáciu s novinármi, avšak často nevedia, ako ich správne osloviť.
 • Naša spoločnosť vám pomôže nadviazať vzťahy s kľúčovými novinármi. Pripravíme vás na interviá, pomôžeme s písaním tlačových materiálov, zorganizujeme tlačovú konferenciu a poradíme, ako udržiavať vzťahy s médiami kontinuálne.

Korporatívna komunikácia

 • Komunikácia firmy by mala korešpondovať s firemnou kultúrou. Naši konzultanti vám pomôžu s analýzou spoločnosti a na jej základe spoločne definujeme komunikačnú stratégiu.
 • Skúsenosti máme so zavádzaním firemných hodnôt a špeciálnymi seminármi zameranými na internú a externú komunikáciu.
 • Pre našich klientov píšeme texty pre výročné správy, tvoríme firemné noviny, etické kódexy a ďalšie korporátne materiály.

Tréningy prezentačnýcha komunikačných schopností

 • Každá firma potrebuje rozvíjať vzťahy so svojimi zákazníkmi, partnermi a verejnosťou. Výsledný efekt – ako vás jednotlivé cieľové skupiny vnímajú – vo veľkej miere závisí od komunikácie.
 • Spoločnosť A&D Global Business Relations realizuje tréningy komunikačných a prezentačných schopností a tréningy komunikácie s médiami, vrátane krízovej komunikácie. V prípade potreby vieme pripraviť aj kompletný tréning zameraný na zručnosti a schopnosti PR manažéra. Ak je tréning určený pre ucelenú skupinu, dopĺňame ho o outdoor/indoor teambuilding.
 •  

Manažmentpodujatí

 • Ak sa práve rozhodujete o uvedení nového produktu alebo služby, kontaktujte nás! Pomôžeme vám zorganizovať sprievodné podujatie, tlačovú konferenciu či iný happening atraktívnou a zaujímavou formou.
 • Ste firma, ktorá pravidelne organizuje stretnutia so zamestnancami? Nemáte však na to čas, aby ste takéto podujatia organizovali prostredníctvom vašich spolupracovníkov? Ak máte záujem radi vám zorganizujeme firemné stretnutie či posedenie s malým hudobným alebo iným kultúrnym programom.
  ZABEZPEČÍME PRE VÁS:
 • prípravné práce: návrh, tlač a distribúcia pozvánok, scenáre, moderátorské vstupy;
 • tvorbu kreatívneho návrhu programu a účinkujúcich;
 • vhodný priestor a jeho výzdobu;
 • technickú stránku podujatia (ozvučenie, osvetlenie, pódiová technika, fotografické a video záznamy a iné);
 • catering, ochutnávku vín, whisky, cigár, miešanie koktailov, personál;
 • adrenalínové atrakcie, ohňostroje a pyrotechnické efekty;
 • asistenciu počas celého priebehu podujatia;
 • vyhodnotenie podujatia.

Webmanažment

   • Ak nie ste spokojní s doterajšou prezentáciou vašej firmy na internete využite naše služby v oblasti web manažmentu. Vytvoríme vám osobný štýl, ktorý zviditeľníme tou najefektívnejšou dostupnou formou modernej doby.

   PRIPRAVÍME PRE VÁS:
  • grafický návrh;
  • návrh rozsahu a prehľadnej štruktúry stránky;
  • dynamické prvky;
  • redesign už existujúcich web stránok;
  • kontinuálne spravovanie web stránky;
  • okamžité aktualizácie podľa zadania klienta;
  • analýzu a optimalizáciu web stránky;

Komunikácias investormi, komunikácia pre priemyselné parky a zóny

 • Budovanie povedomia o priemyselnej lokalite je kontinuálny proces. Slovensko je ešte stále atraktívne pre mnohých zahraničných investorov. Navštívia však len tie priemyselné parky a zóny, ktoré sú známe a investorov zaujmú.
 • Spoločnosť A&D Global Business Relations má bohaté skúsenosti s komunikáciou pre viaceré priemyselné parky a zóny. Pomôcť dokážeme pri príprave cielenej prezentácie, ale aj pri samotných rokovaniach.

Aktivity na podporu komunity; sociálna zodpovednosť firiem

 • Darovať peniaze na charitu nie je až taký veľký problém. Možností je veľmi veľa. Ako však venovať finančné prostriedky tak, aby to bolo v súlade s firemnou stratégiou a kultúrou? Pomôžeme vám definovať ciele a stratégiu podpory neziskových projektov.
 • Chcete vo svojom regióne vyhlásiť grant pre neziskové organizácie? Chcete o svojich donorských aktivitách informovať médiá? Máme bohaté skúsenosti s komunikáciou v oblasti sociálnej zodpovednosti firiem.
 •